Neděle, 15.Leden 2017

Plugin Bitcoint

JSON (JavaScript Object Notation – JavaScriptový objektový zápis)
je …„způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována objektech.“

Od verze 5.2 jsou funkce pro práci s JSON přímo integrované v PHP a není potřeba žádné rozšíření. Příklad zobrazení ceny Bitcointu v dolarech ze souboru https://bitpay.com/api/rates/USD

<?php
$url = "https://bitpay.com/api/rates";
$json = file_get_contents($url);
$data = json_decode($json, TRUE);
$rate1 = $data[1]["rate"];     // BTC/USD
$rate43 = $data[43]["rate"];   // BTC/CZK
echo "BTC/USD: ".$rate1;
echo "BTC/CZK: ".$rate43;

Verze 1.1 načítá data z finance.google.cz

$url = "http://www.google.com/finance/info?q=CURRENCY:BTCUSD,CURRENCY:EURUSD,CURRENCY:USDCZK,FRA:CEZ";
$quote = file_get_contents($url);
$json = str_replace('// [', '[', $quote);

Data musí začínat závorkami ‘[{’ např.
[ { data0 } ,{ data1 } ,{ data2 } ,{ data3 } ]

Načtení teploty z čidla:

$url = "https://tmep.cz/vystup-json.php?id=658&export_key=t6e3c5wbrj";
$quote = file_get_contents($url);
$json ='[ '.$quote.' ]';

Yahoo JSON a CSV
https://query.yahooapis.com/v1/public/yql
http://finance.yahoo.com/d/quotes.csv

Google API
http://www.google.co … =NSE:AIAENG,ATULAUTO
http://www.google.co … ?q=BOM:524091,532683
http://www.google.co … q=NASDAQ%3AAAPL,GOOG
http://www.google.co … type=All&output=json