Pondělí, 11.Leden 2021

.htaccess a .htpasswd

Do adresáře, do kterého chceme omezit přístup, vložíme soubor .htaccess

AuthType Basic
AuthName "Area51"
AuthUserFile /absolute/path/to/.htpasswd
Require valid-user

Soubor .htpasswd obsahuje na každém řádku jméno a heslo
http://www.htaccesst … /htpasswd-generator/

Zjištění absolutní adresy v adresáři, kde je uložen soubor .htpasswd

echo dirname(__FILE__)."/.htpasswd";