Sobota, Prosinec 3, 2016

Plugin Google Maps

soubor plugin.googlemaps.php

<?php

/*

Plugin Name: Google Maps Widget

Plugin URI: http://

Description: 

Author: 

Version: 1.0

Author URI: http://

*/ 

 

function plugin_googleMaps_widget() {

	//Na stránkách https://www.google.cz/maps 

	//získáte kód, který vložíte mezi apostrofy

	$string = '';

	//Název widgetu můžete změnit 

	$entry['subject'] = "Google Maps";

	$entry['content'] = $string;

	return $entry;

}

register_widget('googlemaps', 'Google Maps', 'plugin_googlemaps_widget');

?>

Ze stránek Google maps v nabídce vyberte “Sdílet nebo vložit mapu”,

potom si zkopírujte kód a vložte jej mezi apostrof do proměnné $string

$string = '<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!.." 

width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

</iframe>';

vlozit_mapu.jpg

Nejdříve v Administraci-Pluginy jej zapněte, a potom

v Administraci-Rozložení stránky umístěte widget do pravého sloupce.

widget.jpg