Sobota, Duben 29, 2017

Wunderground

Po jednoduché registraci můžete na jejich ftp server (webcam.wunderground.com) ukládat obrázky z webkamery (image.jpg). Zde je příklad php kóddu pro odesílání naměřených hodnot na server wunderground:

$temp = teplota;

$hum = vlhkost;

$utc_wu = gmdate("Y-m-d+H:i:s", time()); // datum a čas ze serveru

$tempf = round((($temp*1.8)+32),1);   // převod na F

// výpočet rosného bodu

$dpc = round((-430.22+237.7*log($hum*(6.11*pow(10, (7.5*$temp/(237.7+$temp))))/100))/(-log($hum*(6.11*pow(10, (7.5*$temp/(237.7+$temp))))/100)+19.08),1);

$dpf = round((($dpc*1.8)+32),1);   // převod na F

$url = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=youID&PASSWORD=youPassword';   // vaše ID/Password

$fields = array(

            'dateutc'=>urlencode($utc_wu),   // čas

            'tempf'=>urlencode($tempf),      // teplota

            'humidity'=>urlencode($hum),     // vlhkost

            'dewptf'=>urlencode($dpf)        // rosný bod

        );

foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; }

$url = $url.'&'.$fields_string;

$ch = curl_init(); //init connection

curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);

$result = curl_exec($ch); //execute post

curl_close($ch); //close connection

Proč server wunderground?

Můžete si nainstalovat widget na displej vašeho telefonu (nezapomeňte v nastavení přepnout na °C), v mapě WunderMap najdete “adresu obrázku” webové kamery, graf teploty nebo různé widgety:

Find more about Weather in Rouchovany, CZ

wxStationGraphAll?ID=IROUCHOV3&type=3&showtemp=1&showtitle=0&width=500

wxStationGraphAll?ID=IROUCHOV3&type=2&showtemp=1&showtitle=0&width=500