Sobota, Duben 29, 2017

Wunderground

Po jednoduché registraci můžete na jejich ftp server (webcam.wunderground.com) ukládat obrázky z webkamery (image.jpg). Zde je příklad php kóddu pro odesílání naměřených hodnot na server wunderground:

$temp = teplota;

$hum = vlhkost;

$utc_wu = gmdate("Y-m-d+H:i:s", time()); // datum a čas ze serveru

$tempf = round((($temp*1.8)+32),1);   // převod na F

// výpočet rosného bodu

$dpc = round((-430.22+237.7*log($hum*(6.11*pow(10, (7.5*$temp/(237.7+$temp))))/100))/(-log($hum*(6.11*pow(10, (7.5*$temp/(237.7+$temp))))/100)+19.08),1);

$dpf = round((($dpc*1.8)+32),1);   // převod na F

$url = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=youID&PASSWORD=youPassword';   // vaše ID/Password

$fields = array(

            'dateutc'=>urlencode($utc_wu),   // čas

            'tempf'=>urlencode($tempf),      // teplota

            'humidity'=>urlencode($hum),     // vlhkost

            'dewptf'=>urlencode($dpf)        // rosný bod

        );

foreach($fields as $key=>$value) { $fields_string .= $key.'='.$value.'&'; }

$url = $url.'&'.$fields_string;

$ch = curl_init(); //init connection

curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);

$result = curl_exec($ch); //execute post

curl_close($ch); //close connection

Proč server wunderground?

Můžete si nainstalovat widget na displej vašeho telefonu (nezapomeňte v nastavení přepnout na °C), v mapě WunderMap najdete “adresu obrázku” webové kamery, graf teploty nebo různé widgety:

Find more about Weather in Rouchovany, CZ

wxStationGraphAll?ID=IROUCHOV3&type=3&showtemp=1&showtitle=0&width=500

wxStationGraphAll?ID=IROUCHOV3&type=2&showtemp=1&showtitle=0&width=500

Sobota, Duben 22, 2017

Flatpress blogs

http://wiki.flatpress.org/

https://github.com/e … i/flatpress/releases

https://github.com/e … chi/flatpress-extras

FlatPress web

https://flatpress.info/

http://wiki.flatpress.org/res:users

https://www.google.c … tPress%22&lr=lang_cs

https://www.google.c … ered by FlatPress%22

http://drevodomek.nevilias.net/

http://archim.wz.cz/ … y:entry140117-010046

http://arne-strupat.de/flatpress/

http://www.pierovdfn.it/progetti/

http://eggoez.com/flatpress/?x=cat:52

https://www.igorkrom … /category/flatpress/

http://noinsider.bpl … 15-134433;comments:1

https://www.gsys.biz … rchbox-for-flatpress

http://wayback.archi … atpress.georgi.co.uk

http://baguz.cf

https://www.musicletter.it/

http://code1.okbase. … 2012120616188_97.htm

https://fahrrad.arvidzimmermann.de PhotoSwipe

https://www.arvidzim … %20FlatPress&i18n=en

http://www.andreas-volkmar.de/

http://noinsider.bpl … d.net/0cent/?x=cat:4

http://smizko.php5.sk/flatpress/?paged=2

http://relatos.in/

http://relatos.in/fp-plugins/

http://relatos.in/fp-interface/themes/

Neděle, Leden 15, 2017

Plugin Bitcoint

JSON (JavaScript Object Notation – JavaScriptový objektový zápis)

je …„způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo agregována objektech.“

Od verze 5.2 jsou funkce pro práci s JSON přímo integrované v PHP a není potřeba žádné rozšíření. Příklad zobrazení ceny Bitcointu v dolarech ze souboru https://bitpay.com/api/rates/USD

<?php

$url = "https://bitpay.com/api/rates";

$json = file_get_contents($url);

$data = json_decode($json, TRUE);

$rate1 = $data[1]["rate"];     // BTC/USD

$rate43 = $data[43]["rate"];   // BTC/CZK

echo "BTC/USD: ".$rate1;

echo "BTC/CZK: ".$rate43;

Verze 1.1 načítá data z finance.google.cz

$url = "http://www.google.com/finance/info?q=CURRENCY:BTCUSD,CURRENCY:EURUSD,CURRENCY:USDCZK,FRA:CEZ";

$quote = file_get_contents($url);

$json = str_replace('// [', '[', $quote);

Data musí začínat závorkami ‘[{’ např.

[ { data0 } ,{ data1 } ,{ data2 } ,{ data3 } ]

Načtení teploty z čidla:

$url = "https://tmep.cz/vystup-json.php?id=658&export_key=t6e3c5wbrj";

$quote = file_get_contents($url);

$json ='[ '.$quote.' ]';

Yahoo JSON a CSV

https://query.yahooapis.com/v1/public/yql

http://finance.yahoo.com/d/quotes.csv

Google API

http://www.google.co … =NSE:AIAENG,ATULAUTO

http://www.google.co … ?q=BOM:524091,532683

http://www.google.co … q=NASDAQ%3AAAPL,GOOG

http://www.google.co … type=All&output=json

Sobota, Prosinec 3, 2016

Plugin Google Analytics

soubor plugin.googleanalytics.php

<?php

/*

Plugin Name: Google Analytics

Plugin URI: 

Description: 

Author: 

Version: 1.0

Author URI: 

*/ 

 

function plugin_googleAnalytics() {

?>

<script>

// sem vložte kód z http://www.google.com/analytics/

</script>

<?php

}

add_action('wp_footer', 'plugin_googleAnalytics');

?>

Do skriptu vložte kód z analytics.google.com

Najdete jej v Administrátor > Údaje o měření > Měřící kód

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-88384173-1"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'UA-88384173-1');

</script>

Poté jej v Administraci-Pluginy zapněte, automaticky se vloží do patičky stránky.

Plugin Google Maps

soubor plugin.googlemaps.php

<?php

/*

Plugin Name: Google Maps Widget

Plugin URI: http://

Description: 

Author: 

Version: 1.0

Author URI: http://

*/ 

 

function plugin_googleMaps_widget() {

	//Na stránkách https://www.google.cz/maps 

	//získáte kód, který vložíte mezi apostrofy

	$string = '';

	//Název widgetu můžete změnit 

	$entry['subject'] = "Google Maps";

	$entry['content'] = $string;

	return $entry;

}

register_widget('googlemaps', 'Google Maps', 'plugin_googlemaps_widget');

?>

Ze stránek Google maps v nabídce vyberte “Sdílet nebo vložit mapu”,

potom si zkopírujte kód a vložte jej mezi apostrof do proměnné $string

$string = '<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!.." 

width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

</iframe>';

vlozit_mapu.jpg

Nejdříve v Administraci-Pluginy jej zapněte, a potom

v Administraci-Rozložení stránky umístěte widget do pravého sloupce.

widget.jpg