Čtvrtek, 27.Říjen 2016

To-Do seznam

Verze PHP tohoto serveru je 5.6.30

Přechod z PHP 5.6 na PHP 7
http://php.net/manua … n70.incompatible.php
http://www.phpdevelo … i-prechodu-na-php-7/

http://dilbert.com česky:
http://rss.geek.cz/dilbert.html
http://john.ccac.rwt … /dilbert/dilbert.txt

$datum = date("z");
if ($datum > 192) $datum=$datum-192;  // jen 192 obrázků
$num = SPrintF( '%04d', $datum ); // formatuji na 0000

echo "<BR><img src='".$num.".gif' ><BR>";
echo "Dnes je ".$num." den.<BR>";

//$files = scandir($path);  // výpis všech souborů a adresářů
$files = glob('*.{jpg,gif}', GLOB_BRACE);
foreach ($files as &$value) {
    echo "<img src='".$value."' ><BR>";
}

blogstats.php - graf počtu příspěvků za měsíc
Blog Activity

Nové pluginy pozapínat v plugins.conf.php

Překlad šablony leggero:
Published by - Zveřejněno - v static.tpl
Powered by - Stránky vytvořeny v CMS - v footer.tpl
Posted by - Přidal - v entry-default.tpl

Nastavení v settings-defaults.php
’subtitle’ => redakční systém bez MySQL
‘author’ => Admin
‘dateformat’ => %A, %e.%B %Y
‘dateformatshort’ => %d.%m.%Y
‘lang’ => cs-cz

Úprava header.tpl

    <meta name="description" content="Flatpress je redakční systém bez MySQL">
    <meta name="keywords" content="Flatpress, čeština, návody, download">
    <meta name="author" content={$flatpress.author}, {$flatpress.email}>

Oprava chyby Only variables should be passed by reference in function.list_categories.php
řádek 35: do_print_categories_list(explode(”n”, $cats), $stack, $arr, $cat_params)
nahradit za:
$some_result=explode(”n”, $cats);
do_print_categories_list($some_result, $stack, $arr, $cat_params)

fp-pluginsreadmoreplugin.readmore.php
není langlang.cs-cz.php pro překlad [Read More…]

plugin.searchbox.php upraven pro fulltextové vyhledávání

v souboru contact.php
přeložit odeslaný email “Contact sent through FlatPress” Name Content

Funkce file_exists() nepracuje s HTTP URL!

$dir=plugin_geturl('google');    http://flatpress.cz/flatpress/fp-plugins/google/
$dir=$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/";   /web/htdocs3/mohelnocz/home/www/
echo $dir;

Zobrazení chyb při ladění php:

ini_set('display_errors', "On");
error_reporting(E_ALL);

Datum Velikonoc:

echo StrFTime("%d/%m/%Y", easter_date(date('Y')));

Den Štědrého večera (neděle=0)

echo date("w", strtotime(date('Y')."-12-24"));

Povolení zobrazení obsahu adresáře “downloads”.
Nahrajte do něj soubor .htaccess s obsahem:

Options +Indexes

http://detectmobilebrowser.com

Měření času:
$time = -microtime(true); //START
$time += microtime(true); //STOP
echo “Spočteno za $time sekund”;

Náhodný článek
http://lludvik.cz/?random

PHP 5.6 patch pro Flatpress 1.0.3
http://www.aadmm.org … atch/?page=downloads

Migrace flatpressu
obrázky z /fp-content/images do wp-content/fpimages
spojit textové soubory z /fp-content/content/static
najít/nahradit cestu k obr. za wp-content/fpimages
najít/nahradit tag “” za “”
najít/nahradit “class=”floatright”" za “class=”alignright”" podobně i “floatleft”
importovat do wordpressu pomocí phpmyadmin

struktura entry*.txt

VERSION|fp-1.0.3|SUBJECT|text_SUBJECT|CONTENT|text_CONTENT|AUTHOR|text_AUTHOR|DATE|1493755106|CATEGORIES|number

flatpress na SSL v defaults.php změň

define('BLOG_BASEURL', 'https://'.$_SERVER['HTTP_HOST']. BLOG_ROOT);

free Live Traffic: http://feedjit.com/

plugin.lastentriesvticker.php - běžící poslední příspěvky
plugin.blognetworks.php - 6 social network ikon

Aktualizace na novou verzi
Přejmenovat původní instalaci na “old”, nahrát novou instalaci.
Nastavit “fp-content” na 777 (bez podadresářů a souborů).
Překopírovat fp-Plugins, fp-Interface/lang/, fp-Interface/themes/ z “old”
Spustit setup
Překopírovat data z “old/fp-content/”
Opravit index a vyčistit cache (v menu údržba)
Smazat adresář “Setup” a soubor “Setup.php”
Nastavit “fp-content” na 755 (bez podadresářů a souborů)

Výřez z počasí a radar

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="120">
<DIV style="position: relative; top: 20px; left: 0px">
<iframe id="Pocasi"    name="Pocasi"    allowtransparency="true"    title="Pocasi"    width="220"    height="66"    frameborder="0"    scrolling="no"    marginheight="0"    marginwidth="0"    align="middle"    
style="transform:scale(1);background-image:url(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/dukovany.jpg);background-position: top -30px right 0px"	    
src=""></iframe>
</DIV>
<img src="http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/mobile/ra6_30min.gif" style="width:220px; height:160px; border:0px; padding:0px; margin:0px;"/>