Pondělí, Leden 11, 2021

.htaccess a .htpasswd

Website Speed Test
https://tools.pingdo … om/#5ec2dc6b85400000
https://tools.pingdo … om/#5e8dc10fc2000000

Do adresáře, do kterého chceme omezit přístup, vložíme soubor .htaccess

AuthType Basic

AuthName "Area51"

AuthUserFile /absolute/path/to/.htpasswd

Require valid-user

Soubor .htpasswd obsahuje na každém řádku jméno a heslo

http://www.htaccesst … /htpasswd-generator/

Zjištění absolutní adresy v adresáři, kde je uložen soubor .htpasswd

echo dirname(__FILE__)."/.htpasswd";