Neděle, Únor 14, 2021

Flatpress password

Nemůžete se přihlásit do administrace?

$2y$10$1RPSN96X6LzKTjk3w0vyVuOAgHyn.ZOdJGJQbRs76.0PK3idwUQ06

Zde si vygenerujte nový hash ze svého jména a hesla (vložte bez mezer loginpassword) a tento hash vložte do souboru /fp-content/users/userid.php Jde o php funkci password_hash(”loginpassword”)

Nebo můžete znovu spustit setup smazáním souboru: /fp-content/%%setup.lock