Neděle, Únor 14, 2021

Flatpress password

Nemůžete se přihlásit do administrace?

$2y$10$KC.D5lo4nv4nwip79V1YjebpUU6tXB7jV9ykt22oyw4wRKbPkc/TC

Zde si vygenerujte nový hash ze svého jména a hesla (vložte bez mezer loginpassword) a tento hash vložte do souboru /fp-content/users/userid.php Jde o php funkci password_hash(”loginpassword”)

Nebo můžete znovu spustit setup smazáním souboru: /fp-content/%%setup.lock