Čtvrtek, Říjen 27, 2016

To-Do seznam

VERSION|fp-1.2.beta1|SUBJECT|aaaaa|CONTENT||AUTHOR|aaaaa|DATE|1613653405|CATEGORIES|2|

On PHP 8.0 must change theme

{if $somevariable} > {if isset($somevariable)}

/fp-interface/themes/...template.../default.tpl

/fp-interface/themes/...template.../cpheader.tpl

free FlatPress demo https://www.opensourcecms.com/flatpress/

support languages: https://wiki.flatpress.org/res:language

Verze PHP tohoto serveru je 7.4.6

https://cs.wikipedia … _pro_správu_obsahu

https://github.com/f … /master/CHANGELOG.md

https://github.com/f … /issues?q=is%3Aissue

https://github.com/e … i/flatpress/commits/

Přechod z PHP 5.6 na PHP 7

http://php.net/manua … n70.incompatible.php

http://www.phpdevelo … i-prechodu-na-php-7/

http://dilbert.com česky:

http://rss.geek.cz/dilbert.html

http://john.ccac.rwt … /dilbert/dilbert.txt

$datum = date("z");

if ($datum > 192) $datum=$datum-192;  // jen 192 obrázků

$num = SPrintF( '%04d', $datum ); // formatuji na 0000

echo "<BR><img src='".$num.".gif' ><BR>";

echo "Dnes je ".$num." den.<BR>";

//$files = scandir($path);  // výpis všech souborů a adresářů

$files = glob('*.{jpg,gif}', GLOB_BRACE);

foreach ($files as &$value) {

    echo "<img src='".$value."' ><BR>";

}

blogstats.php - graf počtu příspěvků za měsíc

Blog Activity

Nové pluginy pozapínat v plugins.conf.php

Nastavení v settings-defaults.php

’subtitle’ => redakční systém bez MySQL

‘author’ => Admin

‘dateformat’ => %A, %e.%B %Y

‘dateformatshort’ => %d.%m.%Y

‘lang’ => cs-cz

Oprava chyby Only variables should be passed by reference in function.list_categories.php

řádek 35: do_print_categories_list(explode(”n”, $cats), $stack, $arr, $cat_params)

nahradit za:

$some_result=explode(”n”, $cats);

do_print_categories_list($some_result, $stack, $arr, $cat_params)

v souboru contact.php

přeložit odeslaný email “Contact sent through FlatPress” Name Content

Funkce file_exists() nepracuje s HTTP URL!

$dir=plugin_geturl('google');    http://flatpress.cz/flatpress/fp-plugins/google/	

$dir=$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/";   /web/htdocs3/mohelnocz/home/www/

echo $dir;

Zobrazení chyb při ladění php:

ini_set('display_errors', "On");

error_reporting(E_ALL);

Datum Velikonoc:

echo StrFTime("%d/%m/%Y", easter_date(date('Y')));

Den Štědrého večera (neděle=0)

echo date("w", strtotime(date('Y')."-12-24"));

Povolení zobrazení obsahu adresáře “downloads”.

Nahrajte do něj soubor .htaccess s obsahem:

Options +Indexes

http://detectmobilebrowser.com

Měření času:

$time = -microtime(true); //START

$time += microtime(true); //STOP

echo “Spočteno za $time sekund”;

Náhodný článek

http://lludvik.cz/?random

Migrace flatpressu

obrázky z /fp-content/images do wp-content/fpimages

spojit textové soubory z /fp-content/content/static

najít/nahradit cestu k obr. za wp-content/fpimages

najít/nahradit tag “” za “”

najít/nahradit “class=”floatright”" za “class=”alignright”" podobně i “floatleft”

importovat do wordpressu pomocí phpmyadmin

struktura entry*.txt

VERSION|fp-1.0.3|SUBJECT|text_SUBJECT|CONTENT|text_CONTENT|AUTHOR|text_AUTHOR|DATE|1493755106|CATEGORIES|number

flatpress na SSL v defaults.php změň

define('BLOG_BASEURL', 'https://'.$_SERVER['HTTP_HOST']. BLOG_ROOT);

free Live Traffic: http://feedjit.com/

plugin.lastentriesvticker.php - běžící poslední příspěvky

plugin.blognetworks.php - 6 social network ikon

Aktualizace na novou verzi

Přejmenovat původní instalaci na “old”, nahrát novou instalaci.

Nastavit “fp-content” na 777 (bez podadresářů a souborů).

Překopírovat fp-Plugins, fp-Interface/lang/, fp-Interface/themes/ z “old”

Spustit setup

Překopírovat data z “old/fp-content/”

Opravit index a vyčistit cache (v menu údržba)

Smazat adresář “Setup” a soubor “Setup.php”

Nastavit “fp-content” na 755 (bez podadresářů a souborů)

Výřez z počasí a radar

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="120">

<DIV style="position: relative; top: 20px; left: 0px">

<iframe id="Pocasi"    name="Pocasi"    allowtransparency="true"    title="Pocasi"    width="220"    height="66"    frameborder="0"    scrolling="no"    marginheight="0"    marginwidth="0"    align="middle"    

style="transform:scale(1);background-image:url(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/dukovany.jpg);background-position: top -30px right 0px"	    

src=""></iframe>

</DIV>

<img src="http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/mobile/ra6_30min.gif" style="width:220px; height:160px; border:0px; padding:0px; margin:0px;"/>

Oprava tmavé obrazovky:

SlimBox overlay laying not *under*, but *over* the image.